• : info@in-social.gr

Θεματικές Ενότητες & Ερευνητικοί Κύκλοι

About Us

Ευρώπη – Κόσμος

Ο ρόλος της Ελλάδας στην ισχυροποίηση της Ένωσης και την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Γεωπολιτική - Άμυνα και Ασφάλεια - Προσφυγικό / Μεταναστευτικό.

Νοτιοανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια. Στρατηγικές συμμαχιών (Ισραήλ, Αφρική, Αραβικός Κόσμος) και Κατευνασμού (Τουρκία).

Ανάδειξη νέων δυνάμεων (Κίνα, Ασία, Αφρική) και υποχώρηση παραδοσιακών (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, ΝΑΤΟ).

Ψηφιακή Ασφάλεια και Κυβερνοπόλεμοι.

About Us

Πολίτευμα – Δημοκρατία

Οι προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής.

Εκλογικά Συστήματα και λειτουργία δημοκρατικών θεσμών. Συμμετοχή, αντιπροσωπευτικότητα, ελεγκτικοί μηχανισμοί, λογοδοσία. Αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους.

Φιλελεύθερη Δημοκρατία και Λαϊκισμός. Λαϊκιστές ηγέτες σε χώρες τις Ευρώπης και του Κόσμου και επικρατούντα ολοκληρωτικά μοντέλα (Κίνα, Ασιατικές χώρες, Ρωσία κλπ). Μοντέλα κομματικής Λειτουργίας.

Ο ρόλος των Ανεξάρτητων αρχών και των ΜΜΕ.[ Ανεξαρτησία, σχέσεις με πολιτικο-οικονομική εξουσία, αρχές δεοντολογίας, ψευδείς ειδήσεις...].

About Us

Κράτος

Ο αναδυόμενος ισχυρός ρόλος του κράτους και των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον με νέα μοντέλα ισχυρού παρεμβατισμού (Κίνα και Ασιατικές χώρες κλπ).

Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση. Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Κανόνες διαφάνειας και αποκέντρωσης.

Μεταρρυθμίσεις (Διοίκηση, Φορολογία, Δικαιοσύνη κλπ), Ψηφιοποίηση - Θεσμική Ενσωμάτωση Αλλαγών της Ψηφιακής Εποχής (Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοηθική, Ασφάλεια, Δεδομένα, Ψηφιακά Δικαιώματα, Ισότητα των φύλων, κλπ)

Διαφάνεια / Αποτελεσματικότητα, ένα εργαλείο συμπόρευσης Οικονομίας-Πολιτείας- Κοινωνίας στον 21ο αιώνα.

About Us

Οικονομία και Ανάπτυξη

Ανάπτυξη, Εργασία & Παραγωγή, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Ανταγωνιστικότητα.

Ρύθμιση των ανισοτήτων (παλαιών και όψιμων).

Οικονομία της πλατφόρμας, αξιοποίηση ψηφιακών ευκαιριών και δημιουργία προϋποθέσεων για άνθηση της ψηφιακής οικονομίας. Παραγωγικό Μοντέλο (Βιομηχανία, Τουρισμός, Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Υπηρεσίες, Ψηφιακός Αγροτικός Τομέας)

Ανοικτή οικονομία και ισοτιμία πρόσβασης κι ευκαιριών-Ισότητα των φύλων. Κοινωνική Οικονομία, Αειφορία και Συνεργατικότητα.

About Us

Περιβάλλον – Ενέργεια

Πράσινη Οικονομία – Πράσινη Ανάπτυξη. Οριζόντιες επιδράσεις περιβαλλοντικών μέτρων.

Η νέα γενιά σε δράση και αντίδραση για την κλιματική αλλαγή.

Ενεργειακή αυτονομία και απεξάρτηση από ενεργειακούς ρύπους.

Αστικό Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι, Εκπαίδευση, καθημερινός τρόπος ζωής, διατροφής, μετακινήσεων.

Ενεργειακή διπλωματία.

About Us

Παιδεία - Πολιτισμός - Έρευνα - Δια Βίου Μάθηση

Το Σχολείο στον 21ο αιώνα.

Η Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή της ταχύτητας των αλλαγών και αναγκών προσαρμογής σε απρόβλεπτες αλλαγές (πανδημία).

Αξιολόγηση, συγκριτική ανάλυση, εξέλιξη στην εκπαίδευση.

Μεταρρύθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τεχνική Εκπαίδευση και Επαγγελματική Προοπτική

Η Έρευνα ως εργαλείο προσέλκυσης επιστημόνων (επιστροφή φυσικών προσώπων – brain drain) και ανάπτυξης της οικονομίας, ενίσχυσης της καινοτομίας και της εφευρετικότητας.

Ψηφιακές δεξιότητες από την βασική εκπαίδευση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική. Συνεχής μάθηση και κατάρτιση, οριζόντια σε κάθε ηλικία, τομέα, επαγγελματικό κλάδο κλπ.

Πολιτισμός, ανθρώπινη δημιουργία και ψηφιακές εφαρμογές, ελεύθερος χρόνος και δημιουργική έκφραση.

About Us

Κοινωνικό Κράτος (Κοινωνική μέριμνα)

Υγεία - Περίθαλψη και ΕΣΥ στον 21ο αιώνα.

Ο ρόλος του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκηση και οι συνέργιες. Ισότητα στην πρόσβαση. Πολιτικές πρόνοιας και πρόληψης.

Ψυχική Υγεία. Αντιμετώπιση της Γήρανσης και του δημογραφικού, νέες δομές και υποδομές.

Οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής [πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία, ο ανθρώπινος παράγοντας (ασθενής-υγειονομικά στελέχη) στην εποχή της αυτοματοποιημένης θεραπείας]

Περισσότερα
About Us

Εργασία/Ασφάλιση

Θεσμικός Εκσυγχρονισμός. Προσαρμογή και Θωράκιση των Εργασιακών Σχέσεων και των μορφών εργασίας στην ψηφιακή εποχή και την Οικονομία της Πλατφόρμας. Εργασιακά Δικαιώματα και Ασφάλιση στην Εξ Αποστάσεως Εργασία και το Διεθνοποιημένο Περιβάλλον Εργασίας.

Το υπαρξιακό Δικαίωμα της συνεχούς εκπαίδευσης, εξέλιξης, κατάρτισης.

Η Βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού - Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση - Διαγεννεακή Αλληλεγγύη- Ενεργός Γήρανση. Το Δημογραφικό Πρόβλημα - Πολιτικές Αντιμετώπισής του.

Ισότητα των φύλων και εργασιακές ευκαιρίες – εξέλιξη

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Κοινωνική Ισότητα και Πρόσβαση. Η Διαφορετικότητα ως Δικαίωμα. Ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών. Δομές ΑΜΕΑ κλπ