• : info@in-social.gr

Ψηφιακό άλμα της χώρας μας και συμπράξεις καινοτομίας

Του Γιώργου Καραμανώλη*

Ο αποδοτικός τρόπος υλοποίησης ψηφιακών υποδομών είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων δημοσίου συμφέροντος. Στην εκπαίδευση, στις μεταφορές,  στο περιβάλλον, την ενέργεια, τις πόλεις που ζούμε, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό, την δικαιοσύνη και το δημόσιο τομέα. Κεντρικό ζητούμενο δεν πρέπει να είναι τα ψηφιακά έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων και η ψηφιακή γραφειοκρατία, αλλά η  Εθνική Ψηφιακή Πολιτική για τα ψηφιακά δημόσια δίκτυα, την μείωση των ανισοτήτων με ευκαιρίες για όλους, την  καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την ενδυνάμωση της διαφάνειας και της δημοκρατίας. Ο ψηφιακός σχεδιασμός δεν πρέπει να δημιουργεί πολίτες και εταιρείες διαφορετικών ταχυτήτων αλλά να αναπτύξει συνολικά ικανότητες για την κοινωνία και την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση. Η άμεση μείωση του κόστους πρόσβασης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, η ενίσχυση του δημόσιου Πανεπιστημίου και της ερευνας, η  πραγματική υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες. Στοίχημα αποτελεί και ο εκδημοκρατισμός των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων εθνικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και η περιφερειακή εξωστρεφής ανάπτυξη  με νέες ψηφιακές συμπράξεις.

H λειτουργία νέων μορφών οργάνωσης υπηρεσιών και παραγωγής προϊόντων με συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) και οι συμπράξεις τοπικών κοινωνιών, startups,  εταιρειών τεχνολογίας και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου μπορούν για παράδειγμα, να δημιουργήσουν νέα μοντέλα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως με ψηφιακά θεματικά  marketplaces. Με αυτό τον τρόπο στηρίζεται το διαχρονικό αίτημα  “Made in Greece” όπου οι επισκέπτες της τουριστικής περιόδου μπορούν να είναι 365 ημέρες τον χρόνο και καταναλωτές προϊόντων μας.  Αντίστοιχα και η τεχνολογία που παράγεται στην Ελλάδα –  όπως και το λάδι –  είναι ένα εξαγώγιμο προϊόν. Οι συμπράξεις  – στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης – μπορούν να δημιουργήσουν πολυεπίπεδες συνέργειες και  δυναμικές στην ελληνική οικονομία. Η βάση τους πρέπει να είναι η οργανική ανάπτυξη περιφερειακών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη εξωστρεφών δικτύων πωλήσεων. Αντίστοιχος τομέας συμπράξεων είναι η αμυντική βιομηχανία. Σήμερα πραγματοποιούνται διεθνώς και στην Ελλάδα, σημαντικές επενδύσεις στον χώρο. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, για την υλοποίηση εφαρμογών στον τομέα της άμυνας μέσα από δομές όπως ένα διαφανές “Defence tech innovation fund”. Το πρόγραμμα μπορεί να στηρίξει προγραμματιστές, ερευνητές και εταιρείες τεχνολογίας ώστε να  συμβάλλουν στην υλοποίηση εφαρμογών άμυνας υποστηρίζοντας την επιχειρησιακή μας ικανότητα.

Στις μελέτες διεθνών οργανισμών (π.χ DESI, ΟΟΣΑ, IMD)  που αντικειμενικά κατατάσουν την χώρα μας τελευταία σε θέματα ψηφιακής μετάβασης – αναφέρεται ότι έχουμε παράλληλα ένα ισχυρό ανθρώπινο δημιουργικό κεφάλαιο χωρίς να αξιοποιείται! Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία για το ψηφιακό άλμα της χώρα μας.  Οι παραπάνω ενδεικτικές προτάσεις αποτελούν μέρος του προγράμματος διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την ψηφιακή ανάπτυξη στο οποίο όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε και να συνδιαμορφώσουμε μέσα από την πλατφόρμα digitalsociety.gr

*O Γιώργος Καραμανώλης είναι συντονιστής της δράσης Ψηφιακή Κοινωνία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Ήταν ο  τεχνικός υπεύθυνος του προγράμματος «Διαύγεια» κατά την έναρξη και υλοποίησή του το 2010 καθώς και του Open Gov. Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 04.04.2023

Share :

Post a Comment